Mahkemeden İBB’ye kötü haber! İmamoğlu isyan etti…

İstanbul 11. İdare Mahkemesi, İBB’nin hukuksuz şekilde elendiği Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının kiralama ihalesinin iptali için açtığı davayı, 1’e karşı 2 oyla reddetti. Karara muhalefet şerhi düşen hakim; ihale ilanı ile ihale şartnamesi arasındaki çelişkili kuralların rekabeti engellediğini belirterek ihalenin iptali gerektiğini savundu. İBB, idare mahkemesinin kararını Danıştay’a taşıyacak. 4 Mart 2020 tarihinde alınan kararın corona virüsü salgını sırasında taraflara tebliğ edilmesi dikkat çekti. Kararı değerlendiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Aylardır bekletilen kararın salgın zamanı açıklanması ise çok manidardır" dedi.

TCDD, tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının atıl durumda olan yaklaşık 29 bin metrekarelik depo sahalarını  kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere 15 yıllığına kiralamak için 4 Ekim 2019 tarihinde ihaleye çıkardı.

İhaleye katılan İBB şirketleri, ikinci oturuma davet bile edilmeden 18 Ekim 2019 tarihinde ihaleden elendi.

İhale, eski bir İBB çalışanı da olan Okçular Vakfı’nın kısa süre öncesine kadar genel müdürlüğünü yapmış 33 yaşındaki Hüseyin Avni Önder’e ait Hezarfen Danışmalık Limited Şirketi’ne 350 bin TL’ye verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da İBB şirketlerinden oluşan konsorsiyumun  elenmesini mahkemeye taşımıştı.

İMAMOĞLU: ÇOK MANİDAR

İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nde görülen iptal davası 4 Mart 2020 tarihinde oyçokluğu ile karara bağlandı ve 3 Nisan’da İBB’ye tebliğ edildi. İBB iptal kararını yasal süre olan 15 gün içinde Danıştay’a taşıyarak temyiz edecek.

Karara sosyal medya hesabından tepki gösteren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Mahkeme, Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ile ilgili ihaleye itirazımızı reddetti.  İstanbullular adına, şehrin tarihi, kültürel ve doğal varlıklarını korumaya devam edeceğiz ve kararı Danıştay’a götüreceğiz. Aylardır bekletilen kararın salgın zamanı açıklanması ise çok manidardır” dedi.

“İHALEYİ KAZANAN ŞİRKET GEREKLİ ŞARTLARI TAŞIYOR”

İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nin kararında; ortak girişimi oluşturan tüm ortakların ayrı ayrı iş deneyim belgesi sunması gerektiği belirtilerek, KÜLTÜR AŞ dışında MEDYA AŞ, METRO İSTANBUL ve İSBAK AŞ’nin şartnameye uygun iş deneyim belgesini sunmadığı ifade edildi.

İhale şartnamesi ve ihale ilanının birbiriyle çelişmediği, şartname ile ihale ilanına açıklık getirildiği savunuldu. Mahkeme, davanın yönetmelik usullerine aykırı olarak gerçekleştirildiği yönündeki İBB savunmasını da uygun bulmadı.

Kararda, “İhaleyi kazanan şirketin, gerekli şartları taşıdığı ve ihalenin usulüne uygun olarak gerçekleştirildi” denildi.

“MÜTESELSİLEN VE MÜŞTEREKEN” İBARESİNE 3 HAKİMDEN DE RED

Karara imza atan 3 hakim de İhale Komisyonu tarafından İBB iştiraklerinin ihale dışı bırakılma nedenlerinden biri olarak sunulan, “müştereken ve müteselsilen” kelimeleri yerine “ortaklaşa ve birlikte” yazılmasını gerekçe olarak kabul etmedi.

Ancak İBB’nin aleyhine karar veren 2 hakim, “davacıların ihale dışı bırakılması işleminin sebebi olarak gösterilen anılan aykırılıkların esasa etkili aykırılık niteliğinde olmadığı anlaşıldığından, işlemi kusurlandırıcı yönünün bulunmadığı sonucuna varılmıştır” kanaatine vardı.

BİR HAKİM KARŞI OY KULLANDI

Karara şerh düşen Hakim Adnan Koray Demirci; ihale ilanı ile ihale dökümanı arasında çelişki bulunduğunu, çelişkili kuralların rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği engellediğini belirtti.

İhale ilanı ile ihale dökümanı arasında çelişki bulunmasının Danıştay’ın 2009, 2013, 2017 ve 2019 yılında aldığı kararlarda ihalenin iptaline sebep sayıldığını vurguladı.

İhale ilanında ortak girişimdeki her bir şirketin iş deneyim belgesini ayrı ayrı sunması gerektiğine ilişkin bir düzenlenmeye yer verilmediğine dikkat çeken hakim,  “İhale şartnamesinde farklı bir düzenlemenin yer aldığı, dolayısıyla ihale şartname ile ihale ilanı arasında çelişki bulunduğu açıktır” dedi.

İHALE İLANI İLE ŞARTNAME ÇELİŞKİLİ

TCDD Taşınmaz Kira Yönetmeliğinde, “uygulamada saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin ve güvenilirliğin sağlanması ile piyasa şartlarının dikkate alınması esas olduğu”nun açıkça belirtildiğinin altını çizen hakim şu görüşlere yer verdi:

* İlan ile şartname arasında çelişki nedeniyle şartnamede meydana gelen muğlaklığın bu ilkeler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği açıktır.

* Bu durumda, ihale ilanı ile şartnamenin hükümlerinin birbiriyle tutarlı olmadığından ihale dokümanında muğlaklık bulunması nedeniyle saydamlık ve rekabet ilkesinin ihlal edilmesi nedeniyle dava konusu işlemlerin tesis edilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığından bahisle dava konusu işlemlerin iptaline karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluğun oylarıyla makbuliyet kazanan karara katılmam mümkün olmamıştır.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı