İhracatta Haziran’da tüm zamanların rekoru kırıldı

Genel Ticaret Sistemi (GTS) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 46,9 oranında artarak, 19 milyar 773 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu değer ile tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı gerçekleşti. 

Haziran ayında ithalat ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,9 artışla 22 milyar 661 milyon dolar olurken, dış ticaret hacmi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,5 artarak 42 milyar 434 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 87,3 olarak gerçekleşti.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39,9 artışla 104 milyar 982 milyon dolara ulaştı. 

Ocak-Haziran döneminde dış ticaret hacmi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,8 artarak 231 milyar 128 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 83,2 olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı, Haziran ayı dış ticaret geçici sonuçlarını açıkladı. 

Buna göre, altın ticareti hariç tutulduğunda, Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre, ihracat yüzde 50 artarak 19 milyar 608 milyon dolar, ithalat, yüzde 58,2 artarak 22 milyar 323 milyon dolar, dış ticaret hacmi yüzde 54,3 artarak 41 milyar 931 milyon dolar oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 87,8 olarak belirlendi.

İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın ticareti hariç tutulduğunda, Haziran ayında altın hariç ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50, altın hariç ithalat ise yüzde 58,2 oranında arttı. 

Bununla birlikte, işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında Haziran ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,8 oldu.

Enerji ticareti hariç tutulduğunda, Haziran ayında enerji hariç ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,8, enerji hariç ithalatın ise yüzde 28,9 oranında arttığı görüldü. Bununla birlikte,  enerji dış ticareti hariç olarak bakıldığında Haziran ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 100,5 olduğu anlaşıldı.

En fazla ihracat motorlu kara taşıtlarında

Bakanlık’tan yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

“Motorlu Kara Taşıtları” faslında ihracatımız Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde  12,9 artışla, 1 milyar 941 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Haziran ayında en fazla ihracat yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla yüzde 45,5 artışla ‘Kazanlar ve Makinalar’ (1 milyar 879 milyon dolar) ve yüzde 97,8 artışla ‘Demir ve Çelik’ (1 milyar 550 milyon dolar) olmuştur.

Haziran ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya (1 milyar 704 milyon dolar), ABD (1 milyar 346 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 268 milyon dolar) olurken, ithalatta ise ilk üç sırayı Çin (2 milyar 858 milyon dolar), Rusya (2 milyar 330 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 920 milyon dolar) almıştır. Haziran ayında ihracatçılarımız 217 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başarmıştır. 

Haziran ayında GTS’ ye göre en fazla ihracat yaptığımız ilk üç ülke olan Almanya, ABD ve İngiltere’ye yönelik ihracatımız toplam aylık ihracatımızın yüzde 21,8’ini oluştururken, en fazla ithalat yaptığımız ilk üç ülke olan Çin, Rusya Federasyonu ve Almanya’nın aylık ithalatımızdan aldığı pay ise yüzde 31,4 olarak gerçekleşmiştir. Buna ilaveten Çin’e ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,9, Rusya’ya ihracatımız ise yüzde 38,6 oranında artmıştır. Geçen yılın aynı ayına göre 2021 yılı Haziran ayında görülen İtalya’ya yüzde 72,2’lik, Hollanda’ya yüzde 87,3’lük, İspanya’ya yüzde 66,3’lük ve Romanya’ya yüzde 51,1’lik ihracat artışları ise dikkati çekmiştir.”

Açıklamada, “Haziran ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapmış olduğumuz ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 49,5 artışla 8 milyar 247 milyon dolar olurken söz konusu ülkelere yapmış olduğumuz ihracat toplam ihracatımızın yüzde 41,7’sini oluşturmuştur” bilgisi verildi.

Açıklamada, şöyle devam edildi:

“2021 yılı Haziran ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat ‘Deniz Yolu’ (11 milyar 905 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla ‘Kara Yolu’ (5 milyar 965 milyon dolar) ve ‘Hava Yolu’ ulaşımı (1 milyar 503 milyon dolar) izlemiştir.  İthalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat ‘Deniz Yolu’ (13 milyar 355 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla ‘Kara Yolu’ ulaşımı (4 milyar 102 milyon dolar) ve ‘Hava Yolu’ (2 milyar 163 milyon dolar) takip etmiştir.

Haziran ayında ihracatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ihracat Mal Mukabili Ödeme (12 milyar 676 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini Peşin Ödeme (3 milyar 111 milyon dolar) ve Vesaik Mukabili Ödeme (1 milyar 837 milyon dolar) takip etti. İthalatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ithalat Mal Mukabili Ödeme (13 milyar 212 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini Peşin Ödeme (5 milyar 621 milyon dolar) ve Vadeli Akreditif (1 milyar 395 milyon dolar) izlemiştir.

Bakanlık olarak ülkemizin en kolay ve en güvenli ticaretin yapıldığı ülke olma amacı doğrultusunda geliştirmiş olduğumuz ‘Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması’ başarıyla devam ediyor. Söz konusu uygulama kapsamında ihracatta yerinde gümrükleme, ithalatta yerinde gümrükleme, izinli gönderici ve izinli alıcı gibi birçok kolaylıktan faydalanarak rekabet güçlerini artırmayı başaran 568 firma, 2021 yılı Haziran ayında toplam ihracatımızın yüzde 25,7’sini, toplam ithalatımızın ise yüzde 37,3’ünü oluşturmuştur.  Bakanlığımızın sunduğu yukarıda belirtilen kolaylaştırıcı dış ticaret uygulamalarından faydalanan firmalarımızın toplam dış ticaret hacmi 2021 yılı Haziran ayında 13 milyar 531 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. (5 milyar 84 milyon dolar ihracat, 8 milyar 446 milyon dolar ithalat).”

Türk Lirası ile ihracat yapılan ülke sayısı 181

Açıklamada, Haziran ayında Türk Lirası ile ihracat işlemleri gerçekleştirilen ülke sayısının 181 olduğu ve aynı dönemde 127 ülkeyle de ithalat işlemlerinin Türk Lirası ile yapıldığı belirtildi.

 “Haziran ayında Türk Lirası ile yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 15 milyar 647 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bunun 6 milyar 165 milyon TL’lik kısmı ihracat, 9 milyar 482 milyon TL’lik kısmı ithalat olmuştur” derilen açıklamada, şöyle devam edildi:

“Ülkemizde faaliyet gösteren aktif firma sayısı 2021 yılı Haziran ayı itibariyle bir önceki aya göre 10 bin 518 artışla 2 milyon 32 bin 42 olurken, limited şirketler toplam aktif firmaların yüzde 46,7’sini oluşturmuştur. Bakanlık olarak tüketici fiyatlarındaki istikrarı sağlamak ve tüketicilerimize güven sağlamak için geliştirdiğimiz ve başarıyla uyguladığımız Hal Kayıt Sistemi’ne kayıtlı kişi sayısında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,1’lik yükseliş kaydedilirken sistemdeki bildirim sayısı ise 16 milyon 653 bin 533 olarak gerçekleşmiştir.

Gümrük idareleri tarafından tahsil edilen vergi tutarı 2021 yılı Haziran ayında 25 milyar 895 milyon TL olmuştur. 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde ülkemiz vergi gelirleri toplamı 423 milyar 702 milyon TL iken Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı ise yüzde 25,3 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergiler toplamı ise 133 milyar 33 milyon lira oldu.

Haziran ayı sonunda ülkemizde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkâr sayısı işyeri sayısı 2 milyon 224 bin 566 olmuştur. 2021 yılının başından beri esnaf ve sanatkâr işyeri sayımızda yaklaşık 67 bin 147’lik artış kaydedilmiştir.  Kadınlarımızın ekonomideki yerlerinin çok daha güçlenmesi için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz.   Haziran ayı sonu itibarıyla kadın esnaf ve sanatkâr sayısı 358 bin 877 olurken, 2021 yılının başından beri kadın esnaf sayımız yaklaşık 17 bin artmıştır.”

Bu arada, Özel Ticaret Sistemine (ÖTS) göre de Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre, ihracat yüzde 47,6 artarak 18 milyar 805 milyon dolar, ithalat yüzde 38,3 artarak 21 milyar 910 milyon dolar, dış ticaret hacmi yüzde 42,4 artarak 40 milyar 715 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,8 oldu.

Ajans Bizim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı